Menüler
Görev Alanı
DSİ 18. Bölge Müdürlüğünün çalışma alanı Isparta merkez olmak üzere; Afyonkarahisar, Burdur illeri ile Konya ilinin Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerini kapsamaktadır. Bölge Müdürlüğümüz anılan bu sınırlar içerisinde toplam 31487 km2  alandaki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde, ön inceleme aşamasından uygulama ve işletme aşamalarına kadar  bütün  hizmetlerin  yürütülmesinden  sorumludur. 2016 yılı  nüfus  sayımı  neticelerine  göre Bölge sınırları içinde 1 537 419 * kişi yaşamaktadır.(Kaynak: www.tuik.gov.tr)
Tarihçe
Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan DSİ Genel Müdürlüğü'nün 26 bölgesinden biri olan Bölge Müdürlüğümüz 24.04.1969 tarihli Bakanlık Olur'u ile kurulmuş ve 15.06.1969 tarihinde Bölge Müdürü atanması ile fiilen göreve başlamıştır. devamı...

Bölge Müdürlüğü