Menüler

2019 Yılı Stajı Başvuru Tarihleri ve Gereken Evraklar

02.05.2019Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Mesleki ve Teknik Öğrenim gören Yüksek Okul ve Lise Öğrencilerine 2019 yılı içerisinde yaptırılacak olan staj başvuru, bitiş tarihi ve staja başvuru yapılırken getirilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. 

STAJ BAŞVURU VE BİTİŞ TARİHİ

02.05.2019                 31.05.2019 


GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Staj Belgesi ( Okuldan temin edilecektir. )

2-Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı ( ilgili evraklar Kurumumuza teslim edilirken kaşeli olmak zorundadır )

3-T.C.Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi.

4-Dilekçe