Menüler

Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı Ihalesi Sonuçlanmıştır

13.02.2020

Projenin Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

İşin Adı: Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı (TIMP-DAN-03)

Sözleşmenin Kapsamı:

1.Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 455 km),

2.AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 6000 parsellik bir saha),

3.Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyası araştırması için yaklaşık 6000 parsel),

4.Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.

Süre: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günü.

Sözleşme İmza Tarihi: 12 Şubat 2020

Sözleşme İmzalanan Danışmanın Adı: HAPA Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. + SRM Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Sözleşme Bedeli: 1.370.000,00 TL (KDV hariç)