Menüler

 Bölgemiz tüm ünitelerinde 15.03.2017 tarihi itibari ile 679 adet kadrolu personel bulunmaktadır. Bunun 192'sı teknik hizmetler, 68'si genel idari hizmetler, 2 adedi sağlık hizmetleri,  2 adedi avukatlık hizmetleri olmak üzere 280 memur, 381 adedi daimi sanat sınıfı personel olup 17 adet 4/C sözleşmeli personel olup toplam 398 sanat sınıfı işçi personelimiz mevcuttur.


Teknik Hizmetler 192
Genel İdari Hizmetler 68
Doktor 2
Yardımcı Hizmetler 15
Avukatlık Hizmetleri 2
4/B Sözleşmeli Personel 1
 Memur Toplamı 280
 S/S Daimi İşçi 381
 4/C Geçici Personel
17
Geçici (Rasatçı) 0
  S/S Toplam  398
TOPLAM 679


TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS 4B TEKNİKER  
İnşaat 50 1  İnşaat 10 
Makine 15 - Makine 3
Elektrik 2 - Elektrik 14
Maden - Gıda 1
Meteoroloji 3 - Harita 6
Kimya 1 - Ziraat 6
Harita 7 - Makine Ressamlığı 1
Ziraat 13 -  Araştırmacı(elektrik) 1
Jeoloji 21 -  Diğer Tekniker 2
Jeofizik 5 -  Toplam
44
Matematik 1 -    
Bilgisayar 3 -    
Orman -  Teknisyen 15 
Elek-Elektronik 3 -    
Mimar -    
Çevre 3 -    
Su Ürünleri 1 -    
Araştırmacı 0 -    
TOPLAM  133
   
 Tekniker  44      
 Teknisyen  15      
TOPLAM  192