Menüler

SULAMA PROJELERİ

1 068 993 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüt edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 971 692 hektardır. 77 044 hektarı yeraltı sulamaları, 378 037 hektarı DSİ işletme ve yer üstü sulamaları olmak üzere toplam 455 081 hektar arazi halen sulanmaktadır. Yatırım programında olan ve inşaatı devam eden projelerin toplamı 22 159 hektardır. 31 545 hektar alanda da planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yüzölçümü 3 162 527 ha
Tarıma elverişli arazi 1 068 993 ha
Sulanabilir arazi 971 692 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 216 125 ha
Planlama projelendirme aşaması 31 545 ha 
Yatırım programı aşaması 22 668 ha
İşletme aşaması 161 912 ha
DSİ Yer altı Sulamaları  77 044 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 529,5 mm
Toplam su potansiyeli 4 690,7 hm 3 / yıl
Yer üstü suyu 4 007     hm 3/ yıl
Yer altı suyu 690         m3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 661,083Mwe   2459,922 GWh/yıl
 Planlama projelendirme aşaması 354,234Mwe   1303,014 GWh/yıl    
 İnşaat aşaması 122,139Mwe     366,368  GWh/yıl
 İşletme aşaması 184,710Mwe      790,549 GWh/yıl 

HİDROLİK POTANSİYEL

Bölgemizin 4 007 hm 3 yerüstü ve 690 hm 3 emniyetli yer altı suyu potansiyeli mevcuttur. 

ENERJİ PROJELERİ 

Hidroelektrik potansiyel olarak Bölgemizin üretim kapasitesi 354,23 MW kurulu güçle yılda 1 303,02 GAH enerjidir.


HİZMET PROJELERİ

Bölgemiz Hizmetler Sektöründe programda bulunan ve amaçları yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak olan projeleri de yapmaktadır. Buna göre;

  • Isparta İli’ nin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için Isparta Darıdere Göleti inşaatı, isale hattı, terfi istasyonu ve terfi deposu inşaatı 2010 yılında tamamlanmış olup, şehir merkezine yılda 10 milyon m3 içmesuyu verilerek  hizmete açılmıştır. İnşaatı devam etmekte olan Isparta Merkez Darıdere 2 Göleti  ile de yıllık 7,60 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir.
  • Burdur İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamında Burdur İli’ ne 12,38 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. Söz konusu iş sözleşme aşamasındadır.
  • Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamında Çay İlçesi Bolvadin İlçesi ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin 2050 yılı içmesuyu ihtyiacı olan toplam 7,53 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. İş devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %84’ tür.
  • Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi işi kapsamında Çay İlçesi Bolvadin İlçesi ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin 2050 yılı içmesuyu ihtyiacı olan toplam 7,53 hm3/yıl içmesuyunu arımtak için 30000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. 05.01.2017 tarihinde işe başlanmıştır. İş devam ediyor.
  • Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi İçmesuyu Tesisleri işi kapsamında Sandıklı İlçesi ile Selçik, Dutağaç, Akin, Bekteş, Kargın Köyleri’ nin 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları olan toplam 3,71 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. 17.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşe başlanacaktır.
  • Afyonkarahisar-Hocalar İlçesi İçmesuyu Tesisleri işi kapsamında Hocalar İlçesi ile Devlethan ve Kozluca Köyleri’ nin 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları olan 0,40 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. 16.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşe başlanacaktır.

  • Afyonkarahisar-İhsaniye Döğer Beldesi İçmesuyu Tesisleri işi kapsamında Döğer Beldesi’ nin 2050 yılı içme suyu 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları olan 0,67 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. 09.03.2017 tarihinde işe başlanmıştır.