DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 13 ADET İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ İLANI

24.11.2022 / Gösterim Sayısı : 1592 / Arşiv

13 ADET İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ İLANI

Bölge Müdürlüğümüz emrinde daimi işçi olarak istihdam edilmek için alınacak kişilerin tespitine esas olmak üzere 21-22 Kasım 2022 tarihinde yapılan sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
“Asil Kazandı” olarak belirlenen adayın aşağıda yazılı belgeleri 7 Aralık 2022 tarihi saat 17.30’a kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (ISPARTA) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

1.       Adli Sicil Kaydı (E-devlet barkodlu)

 

2.       Ağır ve Tehlikeli işlerinde çalışmasına engel herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını gösterir Tam Teşekküllü Resmi (Devlet) Sağlık Kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu (Asıl)

 

3.       Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu (Sağlık Bakanlığından onay almış) (Asıl)

 

4.       Fotoğraf (2 adet)

 

5.       Kamu Kurumuna İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuru Formu (Kurumda tanzim edilecektir)

 

6.       Güncel ikametgah belgesi (e-Devlet çıktısı barkodlu)

 

7.       Askerliğini Durum Belgesi (Fiilen askerlik yapmış olanların, başlama-bitiş tarihlerini gösteren belgeyi ilgili Askerlik Şubesinden almaları gerekmektedir.)

 

8.       Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumda tanzim edilecektir)

 Adayların öncelikle güvenlik soruşturmaları (arşiv araştırması) yapılacak olup, tamamlanmasına müteakip diğer belgelerle birlikte değerlendirilmek ve uygun görülmesi halinde atama işlemlerinin yapılmasına esas olmak üzere yetkili DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

İlanen duyurulur!

NOT: Asil kazanan adayın/adayların atama şartı sağlayamaması halinde yedek kazanan adaya/adaylara çağrı yapılacak olup, yedek adayın evrak getirmemesi ilan olunur.