Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

1 068 993 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüt edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 574532 hektardır. 73 599 hektarı yeraltı sulamaları, 334 523 hektarı DSİ işletme ve yer üstü sulamaları olmak üzere toplam 408 122 hektar arazi halen sulanmaktadır. Yatırım programında olan ve inşaatı devam eden projelerin toplamı 9 596 hektardır. 26 383 hektar alanda da planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yüzölçümü3 193 700 ha
Tarıma elverişli arazi1 073 902 ha
Sulanabilir arazi971 692 (514 975 DSİ) ha
DSİ Yerüstü Sulamaları29 040 ha
Planlama projelendirme aşaması26 393 ha 
Yatırım programı aşaması9 596 ha
İşletme aşaması182 035 ha
DSİ Yer altı Sulamaları73 599 ha
SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

529,5 mm

Toplam su potansiyeli

5 0555 hm 3 / yıl

Yer üstü suyu

4 007   hm 3/ yıl

Yer altı suyu

1 055     m3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli343,84 Mwe   1372 GWh/yıl
Planlama projelendirme aşaması48,93 Mwe      54,3 GWh/yıl
İşletme aşaması294,91 Mwe  1092,52 GWh/yıl

HİDROLİK POTANSİYEL

Bölgemizin 4 007 hm 3 yerüstü ve 690 hm 3 emniyetli yer altı suyu potansiyeli mevcuttur. 

ENERJİ PROJELERİ 

Hidroelektrik potansiyel olarak Bölgemizin üretim kapasitesi 343,84 MW kurulu güçle yılda 1 260  GAH enerjidir.

HİZMET PROJELERİ

Bölgemiz Hizmetler Sektöründe programda bulunan ve amaçları yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak olan projeleri de yapmaktadır. Buna göre;

  • Isparta İl’inin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Isparta Darıdere Gölet’i inşaatı, isale hattı, terfi istasyonu ve terfi deposu inşaatı 2010 yılında tamamlanmış olup, şehir merkezine yılda 10 milyon m3 içmesuyu verilerek hizmete açılmıştır. İnşaatı devam etmekte olan Isparta Merkez Darıdere 2 Gölet’i ile de  10 milyon m3 terfi ile alınan suyun 7,60 hm3/yıl ile cazibe ile sağlanacaktır.

  • Burdur İçme suyu İsale Hattı işi kapsamında Burdur İli’ ne 9,46 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. Söz konusu iş sözleşme aşamasındadır. 2020 yılında tamamlandı.

  • Burdur Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 35000m3/gün kapasiteli Burdur iline memba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır. İş devam etmekte olup 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

  • Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçme suyu İsale Hattı işi kapsamında Çay İlçesi Bolvadin İlçesi ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin 2050 yılı içme suyu ihtiyacı olan toplam 7,53 hm3/yıl içme suyu sağlanacaktır. İş tamamlanmıştır.

  • Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçme suyu Arıtma Tesisi İkmal  işi kapsamında Çay İlçesi Bolvadin İlçesi ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin 2050 yılı içme suyu ihtiyacı olan toplam 7,53 hm3/yıl içme suyunu arıtmak için 30000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. İş devam etmekte olup 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

  • Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi İçmesuyu Tesisleri işi kapsamında Sandıklı İlçesi ile Selçik, Dutağaç, Akin, Bekteş, Kargın Köylerinin 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları olan toplam 3,71 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. Fiziki gerçekleşme %80 olup 2021 yılında tamamlanacaktır.

  • Afyonkarahisar- Sandıklı İçmesuyu Arıtma Tesisi işi ile Sandıklı ilçemize 30000m3/gün kapasiteli içmesuyu sağlanacaktır. Fiziki geçekleşme %85 olup 2021 yılında bitirilecektir.

  • Afyonkarahisar-Taşoluk Beldesi İçme suyu Tesisleri, Taşoluk Beldesi ve Nuh köyünün ihtiyaçları olan toplam 0,54 hm3/ yıl kapasitesinde içme suyu sağlanacaktır. Fiziksel %95 gerçekleşme olup 2021 yılında bitirilecektir.