Personel Durumu

Bölgemiz tüm ünitelerinde 13.03.2024 tarihi itibari ile 828 kadrolu personel bulunmaktadır. Bunun 193'sı teknik hizmetler, 55'si genel idari hizmetler, 2 adedi sağlık hizmetleri, 1 adedi avukatlık hizmetleri ve diğer unvanlarla birlikte  299 memur529 sanat sınıfı işçi personelimiz mevcuttur.


Genel İdari Hizmetler55
* Başmühendis2
* Mühendis129
* Tekniker50
* Teknisyen12
Doktor2
Biyolog2
Programcı2
Araştırmacı1
Avukat2
657 4/B Sözleşmeli Mühendis19
657 4/B Destek ve Büro Personeli11
Yardımcı Hizmetler12
4/B Sözleşmeli Personel34
 Memur Toplamı299
Daimi İşçi350
Geçici İşçi 696 KHK Personel208
Geçici Sürekli İşçi16
  S/S Toplam529
TOPLAM828