Personel Durumu

Bölgemiz tüm ünitelerinde 04.02.2021 tarihi itibari ile 755 adet kadrolu personel bulunmaktadır. Bunun 185'sı teknik hizmetler, 50'si genel idari hizmetler, 3 adedi sağlık hizmetleri,  1 adedi avukatlık hizmetleri olmak üzere 287 memur,  468 sanat sınıfı işçi personelimiz mevcuttur.


Teknik Hizmetler185
Genel İdari Hizmetler50
Sağlık Hizmetleri3
Yardımcı Hizmetler14
Avukatlık Hizmetleri 4
4/B Sözleşmeli Personel34
 Memur Toplamı287
Daimi İşçi450
Geçici İşçi 696 KHK Personel18
Geçici (Rasatçı)0
  S/S Toplam468
TOPLAM755

    TEKNİK PERSONEL DURUMU 

MÜHENDİS4BTEKNİKER 
İnşaat412 İnşaat11 
Makine111Makine2
Elektrik21Elektrik13
Maden-Harita
7
Meteoroloji41 Diğer Tekniker
14
Kimya0-
Harita73
Ziraat159

Jeoloji191

Jeofizik5- Toplam47
Matematik--  
Bilgisayar3-  
Orman3- Teknisyen13 
Elek-Elektronik1-  
Mimar-  
Çevre6-  
Su Ürünleri2-  
Araştırmacı0-  
TOPLAM122   
 Tekniker 47   
 Teknisyen 13   
TOPLAM 182